Rolnictwo przyszłością Lubelszczyzny

Lubelszczyzna odgrywa znaczącą rolę w sektorze rolnym, można powiedzieć, że rolnictwo to filar gospodarki naszego regionu. Dzieje się tak gdyż w lubelskim istnieją bardzo dobre warunki glebowo – klimatyczne a potencjał przyrodniczy jest znacznie korzystniejszy niż w innych regionach Polski. Lubelskie jest liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych.

Rolnictwo należy do sektorów gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Unia Europejska w swojej działalności podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu rolnictwa poprzez integrację polityki rolnej z polityką ekologiczną.

Lubelskie zajmuje pierwsze miejsce w produkcji: malin, jagód, porzeczek, agrestu oraz leszczyny a także jest znaczącym producentem rzepaku i zbóż a ponadto województwo jest potentatem w produkcji chmielu ( 80% produkcji krajowej ) mając największy w kraju procent użytków rolnych. Bardzo dobrze ma się również przemysł spożywczy i tutaj należy wspomnieć o budowie rozlewni wody Rodowitej z Roztocza. Za budową i całą inwestycją w Grabniku k/Krasnobrodu stoi polsko-amerykańska firma Nativiana Roztocze. W 2002 roku odkryto złoża naturalnej wody o wysokiej jakości i składzie. Rozlewnia powstała od zera a do złóż trzeba było się dowiercać na głębokość 130 metrów. Rodowita z Roztocza jest na rynku w wersji gazowanej i niegazowanej.

W planach polskiego rządu a w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, który będzie wpływać na stabilizowanie rynków rolnych, poziom cen płaconych rolnikom za sprzedane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, promocje i eksport polskiej żywności. Wdrożony ma być system poprawy żyzności gleb, rozbudowa systemów melioracji w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych. Zwiększone ma być również wykorzystanie odpadowej biomasy ze źródeł rolniczych w biogazowniach, które obok wykorzystania elektrowni wodnych, będą istotnym wkładem w rozwoju obszarów wiejskich w rozwój OZE.

Większe wsparcie ma również zyskać produkcja żywności wysokiej jakości poprzez wzmocnienie roli producentów, wsparcie logistyki, platform sprzedażowych m.in przez internet. Ma zostać również rozszerzona uprawa roślin bobowatych dostarczających wartościowe białko dla sektora paszowego poprawiającego żyzność gleb. Zwiększeniu ma być poddane dofinansowanie do paliwa rolniczego i wprowadzone zostanie oznaczenie produktów żywnościowych niezawierająchych GMO i zapewnienie skutecznej kontroli w tym zakresie.