Dlaczego warto korzystać z usług biur rachunkowych?

Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych jest konieczne, jeśli zależy nam na sprawnym i efektywnym prowadzeniu naszego przedsiębiorstwa. Możemy wykonywać to samodzielnie, zatrudnić pracownika specjalnie w tym celu, lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Nawiązanie współpracy z zewnętrznym biurem rachunkowym, np. http://www.koflublin.pl/ będzie dla nas zdecydowanie największym ułatwieniem ze względu na;

Niższe koszty prowadzenia działalności

Zwłaszcza w przypadku niewielkich przedsiębiorstw lub firm jednoosobowych. Współpraca z biurem rachunkowym pozwoli uniknąć nam kosztów związanych ze szkoleniem naszego księgowego, kupowaniem sprzętu komputerowego bądź tworzeniem dodatkowych stanowisk pracy.

Oszczędność czasu

Korzystając z usług biura rachunkowego możemy poświęcić więcej czasu na inne ważne rzeczy związane z firmą, takie jak zdobywanie nowych kontaktów bądź plany dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto będziemy reprezentowani przez biuro przed urzędami na mocy pełnomocnictw, co może być dla nas sporym ułatwieniem w wielu kwestiach.

Fachową pomoc

Biuro rachunkowe http://www.koflublin.pl/ stale współpracuje ze specjalistami z wielu dziedzin, w tym między innymi z dziedziny prawa, finansów, zarządzania bądź marketingu. Nasi pracownicy posiadają wiele lat doświadczenia we współpracy z różnego rodzaju przedsiębiorstwami, dlatego posiadają niezbędną wiedzę i narzędzia, aby szybko i skutecznie rozwiązywać problemy związane z księgowością lub kadrami.

Bezpieczeństwo

Księgowość prowadzona przez specjalistów z naszego biura rachunkowego jest prowadzona rzetelnie i bezpiecznie. Nasi pracownicy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów podatkowych, a na wypadek jakichkolwiek błędów w księgach posiadamy ubezpiecznie, które chroni współpracujące z nami przedsiębiorstwa przed poniesieniem szkód.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego, która obejmuje między innymi księgowość, w tym;

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • przygotowanie indywidualnej polityki rachunkowości,
 • bieżące ewidencjowanowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego CIT oraz VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS I NBP,
 • konsolidację sprawozdań finansowych

outsourcing kadr i płac, w tym:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • dotacje unijne,

w tym;

 • analizę możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorstwa,
 • dobranie odpowiedniego programu wsparcia do konkretnych potrzeb inwestycyjnych i profilu działalności firmy,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji projektu-doradztwo przy realizacji projektu,
 • opracowanie dokumentacji rozliczającej projekt wraz ze sporządzaniem wniosku o płatność.