Kierunek Kazachstan

Ambasador Kazachstanu Margułan Baimukhan podczas swojej ostatniej wizyty w Lublinie rozmawiał z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim i wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim o przyjeździe lubelskiej biznesowej delegacji do Kazachstanu w celu sprawdzenia możliwości inwestycyjnych m.in. pomiędzy lubelską Sipmą i podmiotami z Kzachstanu. Podobnie jak Polska to kraj tranzytowy dlatego też w ostatnich latach zainwestowano tam w modernizacje infrastruktury kolejowej.

Kazachstan ma ambitne plany. Obecnie znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce najbardziej rozwiniętych krajów świata a do 2050 planuje znaleźć się w pierwszej trzydziestce. Dla tego kraju polscy przedsiębiorcy cechujący się dużym doświadczeniem biznesowym stanowią dużą wartość.

Między Polską a Kazachstanem zawarte są wszystkie niezbędne umowy do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji takie jak: o unikaniu podwójnego opodatkowania czy ochronie inwestycji. W Kazachstanie funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne o zbliżonych zasadach funkcjonowania jak te w UE. Kazachstan obniżył podatek VAT z 20 do 12 % a największym atutem tego kraju jest siła robocza. W Kazachstanie jest bardzo dobry “klimat” do inwestycji gdyż ten kraj aktywnie wspiera zagranicznych inwestorów a województwo lubelskie jest partnerem regionalnym obwodu ałmatyńskiego. W Kazachstanie aktualnie jest zarejestrowanych 220 firm z polskim kapitałem.

Kazachstan dla Polaków jest nowym ale jednocześnie atrakcyjnym kierunkiem do inwestowania i podróżowania. W tym kraju obecnie mieszka ok 35 tys. Polaków. W każdym obwodzie kraju działa parafia katolicka, zniesiono wizy, jest regularne połączenie lotnicze a od 2020 roku większość spraw w urzędzie będzie można załatwić drogą elektroniczną i obowiązuje zasada jednego okienka. Istotnym faktem jest również to, iż Kazachstan przechodzi na alfabet łaciński.

Z punktu widzenia województwa lubelskiego Kazachstan może być bardzo dobrym punktem wejścia na rynki sąsiadujące z tym krajem. Polskie towary i produkty takie jak m.in. maszyny Sipmy mają w tym kraju bardzo dobrą renomę. Dużym zainteresowaniem cieszą się również polskie uczelnie, na których obecnie studiuje ok. 1100 studentów z Kazachstanu.

W Lublinie po raz pierwszy gości wystawa “Wielcy myśliciele Wielkiego Stepu. Historia i kultura Kazachstanu” w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. Jest to ważne wydarzenie ze względu na integrację kulturową obu krajów, która wspomagana jest m.in również przez konsulaty honorowe Kazachstanu.