Lublin dotacje na rozpoczęcie działalności – gdzie uzyskać informacje?

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie własnej firmy. Planując rozpoczęcie własnej działalności oprócz pomysłu i planu potrzebne, będzie finansowe wsparcie. Jedną z najpopularniejszych obecnie form wsparcia dla nowych przedsiębiorców są dotacje pochodzące z Unii Europejskiej. Są one skierowane do młodych osób, które mają pomysł na własny biznes, ale nie mają odpowiednich środków na jego rozkręcenie. Środki pochodzące z Funduszy Europejskich są bezzwrotne, dlatego tak często chętnie przedsiębiorcy korzystają z tego źródła finansowania swojego nowego biznesu. 

Czym są Fundusze Europejskie?

Unia Europejska posiada budżetem, z którego finansuje działania mające za zadanie zmniejszenie różnic pomiędzy państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej. Do najpopularniejszych z nich należą środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw i walkę z bezrobociem. Z funduszy tych osoby chętne mogą skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy lub założenie własnego biznesu. W ramach tego programu finansowane są:

  • plan działania, dzięki któremu podejmiesz kroki w celu znalezienia pracy,
  • doradztwo zawodowe, gdzie specjalista pomoże wybrać dla Ciebie zawód,
  • szkolenia, kursy poszerzające wiedzę i umiejętności kandydatów,
  • staże i praktyki w zakładach pracy,
  • dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności. 

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności z UE. Kto się może ubiegać?

Dofinansowanie to pochodzi z Funduszu Europejskiego i jest obecnie najpopularniejszym sposobem zewnętrznego finansowania swojej działalności. Pozyskanie tych funduszy nie jest jednak wcale proste i nie każdy może je zdobyć.

Fundusze te są bezzwrotne, oznacza to, że nie będziemy musieli ich spłacać tak jak w przypadku pożyczki czy kredytu z banku, jednak jeśli nie wywiążemy się z umowy, możemy zostać poproszeni ich zwrot. Kwota, o jaką możemy ubiegać się z Fundusze Europejskiego na rozwój własnej działalności wynieść może do 40 000 zł. 

Dla kogo są przeznaczone dotacje:

  • Osoby przed 30 rokiem życia, bezrobotne i nieuczące się – w momencie starania się o wniosek zostanie przeprowadzona dokładana analiza Twoich potrzeb i dobrany zostanie odpowiedni dla Twojej sytuacji plan działania. Otrzymasz pomoc w znalezieniu pracy, porozmawiasz z doradcą zawodowym, zaproponowane zostaną Ci kursy lub szkolenia, staż w firmie zgodnej z Twoimi predyspozycjami, a także środki na otworzenie własnej działalności.
  • Osób po 30 roku życia, które pozostają bezrobotne – wielkość kwoty, jaką możemy uzyskać na rozpoczęcie działalności, będą się tutaj różnić w zależności od województwa. Niezbędne tutaj będzie uargumentowanie, że sytuacja na rynku pracy nie pozwala na podjęcie zatrudnienia i dlatego chcemy otworzyć działalność. Można liczyć na oferty szkoleń, doradztwo zawodowe oraz pożyczkę lub dotację na rozwój własnej firmy. W tej grupie uzyskanie bezzwrotnej dotacji nie jest możliwe dla każdej osoby. 

Oprócz tych dwóch grup o fundusze na rozwój działalności gospodarczej mogą ubiegać się bezrobotne kobiety, osoby po 45 roku życia, osoby trwale bezrobotne, niepełnosprawne oraz z niskim wykształceniem. 

 

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności w Lublinie?

Na terenie Lublina informacje odnośnie pozyskania funduszy na rozwój własnej działalności gospodarczej uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy ul. Stefczyka 3B/018. Uzyskamy tutaj wszelkie informacje na temat uzyskania dotacji czy rozliczenia projektów.

 

Inne miejsca, gdzie uzyskamy dotację na start własnej działalności w Lublinie.

Popularnym miejscem, gdzie możemy uzyskać pomoc w zakresie startu własnego biznesu, jest Urząd Pracy. Tutaj również uzyskamy bezzwrotną i nieopodatkowaną dotację, która może być równa szcześciokrotności wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W obecnym roku jest to kwota około 27,5 tys. zł. O dofinansowanie takie ubiegać się mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne od 1 do 3 miesięcy. Z możliwości takiej nie mogą skorzystać studenci dzienni, osoby, które odmówiły podjęcia pracy z Urzędu Pracy oraz osoby, które korzystały z funduszy publicznych. 

Żeby uzyskać dofinansowanie, należy zgłosić wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mełgiewskiej 11c lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Obywatelskiej 4 w Lublinie. Do wniosku najczęściej dołączyć należy biznesplan. Po otrzymaniu dotacji należy założyć działalność i ją prowadzić przez rok. Nie można jej w tym czasie zawiesić, a nie podjąć innego zatrudnienia. Urzędy pracy prowadzą nabory na wnioski kilka razy w roku, nie należy więc się zniechęcać po pierwszej nieudanej próbie. 

W celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności można się zgłosić o wsparcie rządowe w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”, które pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego. O taką niskooprocentowaną pożyczkę taką ubiegać się mogą osoby bezrobotne, absolwenci szkół wyższych, studenci ostatniego roku. W Lublinie o pożyczkę z udziału w programie Banku Gospodarstwa Krajowego ubiegać się można w Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7.

Miejsca na pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności w Lublinie jest kilka, wystarczy trochę odwagi i dobry pomysł na start i sporządzenie atrakcyjnego biznesplanu.