Platforma Idealist

Celem Platformy Idealist jest wspieranie przedsiębiorstw typu startup poprzez umożliwianie budowania relacji biznesowych otwierających dostęp do rynku i kapitału. Organizatorem i realizatorem projektu jest Park Naukowo – Technologiczny Energii sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Partnerami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie, Cobinangel sp. z o.o., Modern Expo S.A., Megatem EC sp. z o.o. 

 

Idealist oferuje usługi podstawowe i specjalistyczne, które są bezpłatne. Usługami podstawowymi są m.in. warsztaty z zakresu: wystąpień publicznych, team building, lean canvas, customer development, narzędzia promocji. Dalszy zakres usług podstawowych obejmuje: usługi mentoringu, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, obsługa związana z ochroną praw własności przemysłowej, podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej, udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach dla startupów, opiekę menadżera inkubacji. Na zakres usług specjalistycznych składają się: wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne oraz wzornicze; wsparcie w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości; wsparcie w zakresie analiz potrzeb klienta; wsparcie w zakresie projektowania graficznego tworzenia nazw i znaków graficznych. Ponadto można otrzymać weryfikację koncepcji biznesu przez doświadczonych profesjonalistów, którzy wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa w rozwoju, wsparcie rozwoju projektu za pomocą kompleksowego programu inkubacji, dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów zagranicznych, opracowanie modelu współpracy i realnych scenariuszy biznesowych a także pomoc w znalezieniu potencjalnego inwestora lub klienta.

 

Platforma Idealist specjalizuje się w czterech obszarach: energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, technologie informacyjne i informacyjno–komunikacyjne. Nie trzeba mieć firmy, każdy kto ma gotowy pomysł przy współpracy z ekspertami może go rozwinąć tak aby mógł ubiegać się o dotację w wysokości 1 mln zł. Do tej pory do Platformy Idealist wpłynęło 338 pomysłów. Dofinansowanie może otrzymać każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą  w jednym z województw Polski Wschodniej, preferowanymi pomysłodawcami do udziału w projekcie są osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.