Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

świadectwo charakterystyki energetycznej

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną i ochronę środowiska. W przypadku budynków kluczowym dokumentem staje się certyfikat energetyczny. Jak jest sporządzany ten dokument i kiedy jest wymagany? Przeczytaj ten artykuł.

Certyfikat energetyczny budynku – czym jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o efektywności energetycznej budynków. Jest to ocena, która określa, jak dobrze budynek zużywa energię końcową i energię użytkową oraz jakie jest jego oddziaływanie na środowisko. Certyfikat energetyczny Lublin zawiera informacje o zużyciu energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie, a także o izolacji termicznej i systemach grzewczych.

Do czego jest używane świadectwo energetyczne budynku?

Certyfikat energetyczny budynku to bardzo ważne narzędzie dla właścicieli nieruchomości, kupujących i najemców. Posiadanie charakterystyki energetycznej umożliwia ocenę potencjalnych kosztów eksploatacji i wpływu na środowisko. Na podstawie klasyfikacji energetycznej, która jest częścią certyfikatu, można ocenić czy budynek jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Ocena energetyczna jest przeprowadzana przez uprawnionego eksperta, który zbiera dane na temat budynku, takie jak jego wielkość, materiały budowlane, instalacje i sposoby użytkowania. Na podstawie tych informacji ekspert przeprowadza obliczenia i przyznaje odpowiednią klasę energetyczną budynku.

kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane?

Świadectwo energetyczne Lublin jest obowiązkowe w wielu krajach, szczególnie przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Pomaga podnieść świadomość dotyczącą efektywności energetycznej oraz zachęca do inwestowania w bardziej ekologiczne rozwiązania. Osoba sprzedająca budynek, część budynku lub wynajmująca lokal powinna przekazać nabywcy, lub najemcy obowiązkowe świadectwo w momencie:

  • zawierania umowy sprzedaży
  • zawierania umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • zawierania umowy najmu

Oznacza to, że należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynków w celu przekazania go najemcy lub kupującemu. Obowiązek sporządzania świadectw obowiązuje na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 roku.

Kto zleca aby sporządzić świadectwo energetyczne budynku?

Sporządzenie charakterystyki energetycznej jest powierzone różnym osobom w zależności od sytuacji:

  • W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku: właściciel lub zarządca zleca sporządzenie świadectwa.
  • W momencie sprzedaży lub wynajmu części budynku: osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa.
  • W przypadku wynajmu lokalu z udziałem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu: również ta osoba jest odpowiedzialna za zlecenie wykonania świadectwa.
  • Jeżeli chodzi o inwestycję w nowy budynek: inwestor musi zlecić sporządzenie świadectwa przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej Lublin – profesjonalne usługi Herc Home

Firma Herc Home Lublin to specjaliści w dziedzinie świadectw energetycznych dla wszelkiego rodzaju budynków. Zapewniają profesjonalne usługi, które obejmują kompleksowe wykonanie certyfikatów energetycznych Lublin oraz wpis tych dokumentów do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Działania Herc Home opierają się na solidnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie oceny efektywności energetycznej. Ich eksperci przeprowadzają szczegółowe analizy i zbierają dane, aby stworzyć wiarygodne świadectwo. Dzięki profesjonalnemu podejściu tej firmy świadectwo charakterystyki energetycznej Lublin jest wykonywane w pełni poprawny sposób.

Jak przekazuje się świadectwo charakterystyki energetycznej i ile jest ważne?

Świadectwo energetyczne Lublin należy przekazać w formie papierowej, która zawiera numer nadany przez centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków oraz podpis osoby uprawnionej. Zgodnie z przepisami z dnia 28 kwietnia 2023 r. istnieje możliwość otrzymania świadectwa w dwóch formach:

  • Papierowo – zawarty numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpis osobisty osoby uprawnionej.
  • Elektronicznie – również posiada numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki oraz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub po prostu osobisty podpis uprawnionej osoby.

Przekazanie certyfikatu energetycznego zostanie odnotowane w akcie notarialnym. W przypadku braku przekazania obowiązkowego świadectwa, notariusz informuje osobę odpowiedzialną o możliwości nałożenia grzywny za nieprzestrzeganie tego obowiązku.

*Artykuł sponsorowany