VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 23 – 24 września br. w Lublinie miał miejsce VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Tegoroczna edycja tego wydarzenia przypada w szczególnym czasie dla Lublina. 1 lipca miała miejsce 450 rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Aktualna edycja przypadła również w roku innych ważnych wydarzeń dla Polski takich jak np. 30 – lecie przemian demokratycznych w Europie Środkowej. W ubiegłych latach kongres odwiedziło 6000 gości z 20 krajów. 

 

Ów kongres jest świetnym punktem wyjścia dla dyskusji na temat przyszłości Europy pomiędzy środowiskami nauki, kultury, edukacji, mediów, władz samorządowych i państwowych. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele OECD, Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, Ambasador Jan Truszczyński, Posłanka do PE prof. Danuta Hubner oraz inni. 

 

Kongres podzielony był na panele dyskusyjne. Były nimi: LUB – INVEST: budowanie relacji z partnerami zza wschodniej granicy, zintensyfikowanie wymiany handlowej, programy wsparcia dla polskich przedsiębiorców. RÓWNOŚĆ: uznanie praw mniejszości takich jak osoby niepełnosprawne, mniejszości seksualne, (LGBT), imigranci. PRZESTRZEŃ INSPIRACJI I DIALOGU: dzielenie się dobrymi praktykami oraz przykładami współpracy transgranicznej. PARTNERSTWA REGIONALNE: zintegrowani i współpraca wielu podmiotów ponad granicami kraju. Taka współpraca obejmuje zarówno organy sektora publicznego, pozarządowego oraz podmioty prywatne. Istnieje wiele obszarów współpracy w UE z państwami trzecimi. POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO: w tym panelu dyskutowano nad transformacją, integracją, bezpieczeństwem w kontekście Partnerstwa Wschodniego. DEMOKRACJA LOKALNA: dyskutowano nad decentralizacją władzy i włączeniem do procesów zarządzania mieszkańców oraz roli mediów w lokalnych procesach demokratyzacyjnych. SEMINARIUM OECD: podzielenie się doświadczeń Polski we wsparciu przedsiębiorczości społecznej. OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ: debata miała charakter historyczno–społeczny i obejmowała kwestie dziedzictwa kulturalnego. KULTURA.KONFERENCJA CREART: tematyką debaty były cztery istotne zagadnienia: zmiany klimatyczne, post – faszyzm, gatunkowizm, mizoginia. MOBILNOŚĆ: zarządzanie transportem publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego a także tworzenie przestrzeni bez barier architektonicznych. EUROPA ŚRODKOWA: dyskusja objęła zagadnienia integracji europejskiej państw Europy Środkowej. NAUKA I EDUKACJA:  dyskutowano nad problematyką na temat samorządu studenckiego jak i edukacji powszechnej. TURYSTYKA: rozmawiano o tym jak lepiej promować swoje miasta. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska. DZIEDZICTWO I POJEDNANIE: panel poświęcony debacie o pamięci, polityce historycznej, przemianach społeczno – ustrojowych. 

 

Mocą kongresu jest jego wieloaspektowy charakter oraz fakt, iż w debacie uczestniczą przedstawiciele różnych środowisk.