Rekrutacja na studia w Lublinie

Lublin to miasto akademickie. Posiada bogatą ofertę uczelni publicznych i niepublicznych. Uczelnie publiczne w Lublinie to m.in. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy a niepubliczne to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wyższa Szkoła Społeczno–Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie oraz inne.

 

Oto krótkie opisy uczelni publicznych w Lublinie :

UMCS to uczelnia ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jest to nowoczesny uniwersytet z bogatą ofertą dydaktyczną. W tym roku obchodzi 75 – lecie powstania i do tej pory uczelnię ukończyło 241 tys. absolwentów. Uniwersytet kształci na 11 wydziałach w Lublinie i na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, 80 kierunkach i około 250 specjalnościach. UMCS ma wiele do zaoferowania m.in jes to: duża oferta staży i wymian międzynarodowych, atrakcyjne stypendia, akademiki o wysokim standardzie, miasteczko akademickie w centrum Lublina, Inkubator Medialno – Artystyczny, Akademickie Radio Centrum oraz wiele innych.

Politechnika Lubelska to uczelnia techniczna powstała w 1953 roku. Jako pierwszy został powołany Wydział Mechaniczny. Misją uczelni od początku było kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na Lubelszczyźnie. Na PL funkcjonuje 6 wydziałów, są to : Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania i Wydział Podstaw Techniki. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią Lublina i jedną z najstarszych w Polsce. Misją uczelni od początku jest służba Bogu i Ojczyźnie. To właśnie na KULu wykładał i prowadził katedrę etyki papież Jan Paweł II. Do najchętniej wybieranych kierunków KULu należą: filologia polska, filologia angielska, filologia niderlandzka, sinologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe oraz inne. Uczelnia posiada  filię w Stalowej Woli. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza) to publiczna nowoczesna uczelnia łącząca nauki biologiczne, rolnicze, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno – społeczne. UP dysponuje szeroką kadrą naukowców i dydaktyków w liczbie około 700.  Na uniwersytecie kształci się około 10 tys. studentów a najbardziej popularnymi kierunkami są: rolnictwo, agrobiznes, behawiorystka zwierząt, gastronomia i sztuka kulinarna oraz inne.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to publiczna uczelnia medyczna stworzona w 1950 roku jako Akademia Lekarska w Lublinie. Pierwszym rektorem był prof. dr hab. n. med. Feliks Skubiszewski. Obecnie Uniwersytet kształci ponad 7000 studentów w tym ponad 1000 z zagranicy. Na uczelni funkcjonują 4 wydziały kształcące na 16 kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: lekarski i lekarsko–stomatologiczny.