Dyrektywa o sygnalistach – od kiedy? Kogo obowiązuje?

Sygnalista to osoba zgłaszająca zaobserwowane przez nią nadużycia, naruszenia i nieprawidłowości, mające miejsce w firmie lub instytucji, w której jest zatrudniony. Sygnalista zgłasza anonimowo nadużycia w ramach firmy czy instytucji, w której działa, nim wypłyną one do instytucji zewnętrznych takich jak Państwowa Inspekcja Pracy czy prokuratura. Dzięki sygnalistom instytucjom i firmom udaje się wdrożyć zmiany mające wpływ na ograniczenie strat finansowych i nadużyć powstających na różnych szczeblach organizacji. SYGNALIZOWANIE TO NIE DONOSICIELSTWO a promowanie postępowania etycznego mające na celu dobro wszystkich. W krajach Anglosaskich od wielu dekad jest to postawa chwalona, doceniana a w niektórych przypadkach nagradzana. Informowanie o naruszeniach jest tam wpisane w kulturę pracy. Również i w nowocześnie zarządzanych polskich firmach sygnaliści znaleźli właściwe im miejsce i szacunek. Mają też dostęp do systemu kanałów anonimowego informowania.

Źródło: https://sygnalizujemy.pl/prawo/

Kogo obowiązuje ustawa dotycząca sygnalistów?

  • firmy zatrudniające ponad 50 pracowników
  • niezależnie od ilosci pracowników, co najmniej 10 mln Euro obrotu lub roczną sumę bilansową
  • firmy gdzie występuje ryzyko prania brudnych pieniędzy lub współfinansowania terroryzmu
  • instytucje publiczne w gminach powyżej 10 tyś mieszkańców

Jak sygnalizować?

Można do tego celu wykorzystać platformę sygnalisty-która daje możliwości anonimowego sygnalizowania: https://sygnalizujemy.pl/platforma-sygnalisty/