Lubelskie obchody 80 rocznicy agresji ZSRR na Polskę.

17 września 1939 roku miała miejsce zbrojna napaść ZSRR na Polskę czego wynikiem było to, iż połowa terytorium Polski znalazła się pod okupacją.

19.02.1921 roku podpisany został pakt sojuszniczy pomiędzy Polską a Francją, który mówił o tym iż w przypadku agresji radzieckiej na Polskę Francja wystąpi zbrojnie w obronie Polski.  W sierpniu 1939 roku podczas pertraktacji w Moskwie francuscy sojusznicy zgodzili się na wtargnięcie wojsk radzieckich na terytorium Polski.

23 sierpnia 1939 roku miał miejsce pakt Ribbentrop-Mołotow zwany IV rozbiorem Polski. Była to umowa międzynarodowa o nieagresji pomiędzy Rosją radziecką a III Rzeszą. Tajny protokół stanowiący załącznik do umowy mówił o rozbiorze takich terytoriów jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Rumunia.

Wtargnięcie wojsk radzieckich miało miejsce o godz 3:00 17 września 1939 roku. Plan inwazji przygotowywano od sierpnia 1939 r. Do 11 września jednostki pierwszego rzutu uzupełniały stany etatowe a 15 września Beria wydał rozkaz precyzujący zadnia powołanych grup operacyjnych NKWD. 16 września do oddziałów stacjonujących w strefie przygranicznej dotarła dyrektywa rozkazująca dokonanie ataku na Polskę 17 września.

Wilno, Grodno, Brześć zostały osiągnięte 20-22 września, pod Lublin wojska radzieckie podeszły 28 września. By uniemożliwić ewakuację polskich wojsk ZSRR zaplanowała operacje jako regularne działania wojenne z udziałem wojsk pancernych i lotnictwa. Wkraczającym wojskom radzieckim stawiały opór związki taktyczne Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygada Rezerwowa Kawalerii Wołkowysk i Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie. W konsekwencji nastąpiło spotkanie wojsk radzieckich z Wehrmachtem. Walkę z sowietami kontynuowały oddziały partyzanckie.

17 września w Lublinie odbędą się obchody 80 rocznicy agresji Rosji radzieckiej na II Rzeczpospolitą. Uroczystość zacznie się o 10:30 złożeniem kwiatów pod tablicą por. Jana Bołbotta w Colegium Iuridicum KUL. Następnie o godz 11:00 odbędzie się msza św. w intencji ofiar agresji ZSRR. O 12:00 będzie miał miejsce przemarsz na Plac Litewski. O 12:15 rozpocznie się uroczystość z ceremoniałem wojskowym, o 13:00 odbędzie się przemarsz na Plac Dzieci z Pahiatua, o 13:15 będzie miała miejsce uroczystość przy pomniku Matki Sybiraczki. Wydarzenia towarzyszące obchodom odbędą się 16, 21, 23 września. Organizatorami uroczystości jest m.in Związek Sybiraków Oddział w Lublinie.