Lubelska Firma w National Geographic

Lubelska firma SDS Optic wystąpi w odcinku programu “Polska się zmienia” kanału National Geographic. SDS Optic dzięki funduszom unijnym rozwija innowacyjny projekt urządzenia inPROBE, które pozwala na natychmiastową diagnostykę onkologiczną. Aktualnie kluczowym etapem diagnostyki onkologicznej jest biopsja i badanie histopatologiczne. Technologia wynaleziona przez SDS Optic pozwoli podać dokładny wynik matematyczny oraz skróci czas oczekiwania do 20 minut. 

Misją SDS Optic jest zmniejszenie umieralności na raka piersi o 30 % do 2030 roku. Cel ma być osiągnięty dzięki wdrażaniu technologii diagnostycznych i monitorujących opartych o działanie w czasie rzeczywsitym in vivo i podając wynik w formie liczbowej a nie obrazowej. 

SDS Optic specjalizuje się w modelowaniu i projektowaniu wysokiej jakości komponentów optoelektronicznych stosując precyzyjne procedury montażowe. Nowotworowa mikrosona inPROBE jest połączeniem technologii światłowodowej, biologii molekularnej oraz zaawansowanej inżynierii materiałowej. Urządzenie ma wykonywać bardzo szybkie i bezbolesne badanie markerów nowotoworowych. Przewagą mikrosondy jest to, że da ona w pełni zobiektywizowany wynik matematyczny co eliminuje całkowicie błąd ludzki jaki występuje w przypadku biopsji. 

SDS Optic w 2017 roku pokonała konkurentów z całej Europy i otrzymała w ramach programu SME Instrument środki na rozwój w kwocie 4 mln. euro. Innoventure zainwestowało w firmę 3 mln zł. Zespół firmy składa się z interdyscyplinarnej kadry naukowców takich jak: biolodzy, chemicy, fizycy, inżynierowie biomedyczni. Aktualnie działalność firmy skupia się na nowotworach piersi ze szczególnym naciskiem na na pomiar markera HER2 i CCL5. SDS Optic jest w stanie rozwiązać wiele chorób cywilizacyjnych poprzez monitoring leczenia oraz wsparcie tworzenia innowacyjnych terapii celowanych. Strategią firmy jest odkrywanie, rozwijanie, produkcja i komercjalizacja na globalną skalę unikalnych narzędzi diagnostycznych i monitorujących w czasie rzeczywistym. Główne zalety inPROBE to: natychmiastowy wynik (skrócony czas oczekiwania), wysoka precyzja wyników, brak fałszywych wyników, wyniki w czasie rzeczywistym, liczne możliwości skalowania. 

W dniach 12 – 15 listopada w Dusseldorfie firma była obecna na targach MEDICA, które były świetną okazją do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej. SDS Optic obecna była również na Bio Europe 27 grudnia, Arab Health 2019, BIO International Convention w Filadelfii.