Upadłość Neckermanna

Biuro podróży Neckermann Polska powiązane z Thomas Cook zamierza złożyć wniosek o upadłość. Przebywający za granicą polscy turyści mają z tego tytułu kłopoty, są wydalani z hotelów pod groźbą wezwania policji. Problemy Neckermanna zaczęły się w momencie podania informacji o upadku Thomas Cook, z którym Neckermann jest finansowo związany. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło, iż w związku z upadłością Neckermanna konsulowie RP w krajach, w których przebywają turyści udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy konsularnej. 

 

Polscy turyści z biura Neckermann w liczbie 3,6 tys. mają kłopoty w takich krajach jak Turcja, Grecja, Maroko, Hiszpania, Tunezja i inne. Kontakt z centralą Neckermanna jest niemożliwy chociaż biuro zapewniało, że wszystkie biura Neckermanna będą otwarte i będą normalnie funkcjonować. Biuro Neckermann Polska wydało oświadczenie o możliwości  pomocy za granicą i sposobów ubiegania się o odszkodowanie. Neckermann Polska nie może samodzielnie działać bez swojej spółki – matki.

W poniedziałek Thomas Cook ogłosił upadłość wszystkich spółek wchodzących w skład grupy. Szacuje się, że na wycieczkach z Thomas Cook na całym świecie przebywało 600 tys. osób

We wtorek odwołano wyloty na Majorkę i Zakynthos a także wstrzymano możliwość dalszej rezerwacji na przyszłe sezony wakacyjne. Przyczyną upadłości giganta było olbrzymie zadłużenie. Thomas Cook aby uniknąć bankructwa poprosiło udziałowców i kredytodawców o pomoc w wysokości 200 mln funtów. Sytuacja giganta jest podyktowana kilkoma czynnikami takimi jak fakt, że coraz więcej osób same organizują wyjazdy zagraniczne, problemy polityczne w niektórych państwach,  niepewność związana z brexitem, rosnąca konkurencja, oferty tanich przewoźników. Neckermann Polska jest ubezpieczony na 25 mln zł w firmie Allianz, które oznajmiło, że uruchomiło procedurę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej. Jeżeli kwota będzie niewystarczająca zostanie uruchomiony II filar czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów powrotów klientów, zwrot wpłat wniesionych przez klientów, zwrot części kwot wniesionych przez klientów. 

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, każdy organizator usług turystycznych musi ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Taka gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy klientów w przypadku ogłoszenia niewypłacalności. Organem, do którego należy się zgłosić w przypadku gdy podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się zagranicą jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.