Szkolenie terytorialsów z lubelskiej brygady na poliginie w Nowej Dębie

Wojska Obrony Terytorialnej to jeden pięciu rodzajów sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałymi są: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne. WOT zostały powołane 1 stycznia 2017 roku. Motto jakie przyświeca tym siłom to: “Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Aktualnie WOT liczą ok 20 000 żołnierzy. Obecnym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej jest  gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Od 27 lipca do 13 września 2019 w trzech turach miało miejsce szkolenie ponad 1000 żołnierzy WOT z Lublina, Dęblina, Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa na poligonie w Nowej Dębie. Takie zintegrowane szkolenie to czas intensywnej nauki i możliwość szkolenia elementów, których nie da się przećwiczyć przebywając w garnizonie np. strzelanie z karabinu snajperskiego, ręcznego granatnika przeciwpancernego, rzut granatem bojowym. Ponadto jest to dobry moment dla dowódców aby ocenić przydatność swoich żołnierzy do funkcjonowania w poszczególnych sekcjach. Niektórzy odbyli szkolenia indywidualne z taktyki, topografii, strzelectwa, łączności, medycyny pola walki oraz szkolenia dowódcze kadry różnego szczebla.

Ważnym elementem ćwiczeń było przetestowanie przez lubelską brygadę w warunkach poligonowych krabinku polskiej produkcji MSBS Grot. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz, brygada liczy sobie ok 3400 żołnierzy. Początkowo brygada podporządkowana była Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Brygada ma charakter lekkiej piechoty a głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka.

Każda brygada OT w Polsce będzie rozwijać współpracę z innym partnerem zagranicznym w zakresie obrony terytorialnej. W dniach 6-7 sierpnia  lubelska brygada gościła dowódcę (KTA, które liczy obecnie 10 tys. żołnierzy) gen. dyw Carstena Breuera. Wizyta odbyła się na zaproszenie gen. dyw. Wiesława Kukuły. Jest to druga wizyta przedstawicieli niemieckiej obrony terytorialnej w Polsce. Nadrzędnym celem wizyty było zapoznanie się niemieckich partnerów z postępowaniem WOT w sytuacjach kryzysowych. Niemcy odwiedzili brygadę lubelską ponieważ jest ona jedną z najlepszych brygad. Na koniec wizyty udano się do Nowej Dęby i zapoznano się z możliwościami szkoleniowymi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. Wyzwaniami przed jakimi stoją WOT to nie tylko obronność, rekrutacja i utrzymanie żołnierzy w służbie ale również katastrofy naturalne, do których należy się przygotować. WOT są silnie związani z rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę.