75-lecie UMCS

UMCS to uczelnia państwowa powstała w 1944 roku. Jest największym Uniwersytetem publicznym po prawej stronie Wisły. Pierwszym rektorem uczelni był zoolog Henryk Raabe a obecnym jest prof. Stanisław Michałowski. Do tej pory uczelnię ukończyło ponad 242 tys. absolwentów. Obecnie uniwersytet kształci na 11 wydziałach, 80 kierunkach i 250 specjalnościach i corocznie ulepsza ofertę naukową w postaci nowych specjalności. Na UMCS aktualnie funkcjonuje 150 kół naukowych i organizacji akademickich. AZS UMCS Lublin to jeden z najlepszych klubów w Polsce w lekkoatletyce i pływaniu.

UMCS to uczelnia z bogatym zapleczem dydaktycznym ale nie tylko, posiada szeroką ofertę kulturalną i sportową. Kampus Uniwersytetu to: budynki dydaktyczne, akademiki z łączną liczbą 2500 miejsc o wysokim standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne. Na uczelni funkcjonuje Akademickie Radio Centrum, Telewizja Akademicka TV UMCS oraz Inkubator Medialno – Artystyczny UMCS.

UMCS to uczelnia innowacyjna i kreatywna. Uniwersytet stale utrzymuje kontakty międzynarodowe z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W 2017 r. Powołano Polsko – Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals. W tym samym roku uczelnia otrzymała logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską. W 2015 r. ukończono budowę ECOTECH – COMPLEX. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, inwestuje w rozbudowę infrastruktury i modernizację swoich obiektów. Na kampusie ma powstać Akademickie Centrum Sportowe. UMCS posiada najwyższy wskaźnik umiędzynarodowienia. Obecnie na uczelni kształci się około 1600 zagranicznych studentów w tym największa liczba studentów z Ukrainy wśród uczelni publicznych.

Na obchody 75 – lecia uczelni przewidziane były m.in. takie wydarzenia jak: Piknik Pracowników i Absolwentów UMCS w Ogrodzie Botanicznym, przyznanie doktoratu honoris causa dla prof. Pierre’a Joliot, koncert chóru akademickiego w Filharmonii Lubelskiej, zasadzenie drzewa 75-lecia UMCS w Ogrodzie Botanicznym, wręczenie pamiątek okolicznościowych, wyświetlanie filmów promocyjnych o Uniwersytecie. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kampusowi Zachodniemu nadano imię Unii Lubelskiej. 

Uroczystego otwarcia pikniku dokonał rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski. Przygotowano szereg atrakcji dla dzieci takie jak gry i zabawy, gwiazdą wieczoru była Urszula (absolwentka UMCS), która zaśpiewała swoje przeboje w nowej aranżacji przy akompaniamencie Tomasz Momot Orkiestra. W pikniku wzięło udział kilka tysięcy osób.