Ranking Perspektyw 2019. Gdzie warto studiować w woj. Lubelskim?

Wybór uczelni to niezwykle ważny moment w karierze zadowodej maturzysty. Niewątpliwie ma on wpływ na dalsze losy na gruncie naukowym. Chodzi tu nie tylko o łatwość znalezienia pracy ale I satysfakcję z nauki przez 5 lat życia młodej osoby. Oto ranking lubelskich uczelni, na które warto postawić i aplikować!

Uniwersytet Medyczny w Lublinie po raz kolejny został najlepszą lubelską uczelnią. Co prawda znalazł się o dwie pozycje niżej niż w 2018 roku, ale miejsce 23. wśród uczelni akademickich w Polsce to i tak bardzo dobry wynik. Uczelnia przez lata ugruntowała swoją pozycję, co dla Uniwersytetu może być powodem do dumy. Nic dziwnego, że jej absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy u krajowych czy zagranicznych pracodawców.

Zaraz za nim mamy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej plasujący się na 33. pozycji uczelni w kraju. Choć zaliczył spadek o cztery oczka w dół, to awansował w niektórych kategoriach t.j. innowacyjność i umiędzynarodowienie, co jest powodem do zadowolenia.

Taki sam wynik osiągnęła Politechnika Lubelska znajdując się na 33. pozycji. Dla uczelni to awans o jedno miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Katolicki Uniwersytet Lubelski zaliczył spadek o kilka pozycji w stosunku do ubiegłorocznej edycji, zajmując 39. miejsce. Rok temu był na 32 pozycji. To aż 7 miejsc niżej.

Ranking państwowych lubelskich uczelni zamyka Uniwersytet Przyrodniczy – osiągając 42. miejsce, tym samym awansując z przedziału 51-60. Uniwersytet rok temu pozyskał spore środki na badania. Rozpoczął także kształcenie cudzoziemców w języku angielskim na kierunku weterynaria. Stał się też liderem w skali kraju wśród uczelni przyrodniczych w uzyskaniu największej liczby stypendiów MNiSW.

Jeśli chodzi natomiast o uczelnie niepubliczne z Lublina to mamy awans dla dwóch uczelni.
Najwyżej plasuje się Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji zajmując miejsce 20. To o dwa wyżej niż przed rokiem.

Kolejną jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie na 33. lokacie.
Jest to spadek o sześć pozycji względem roku 2018.

Ranking Perspektyw 2019 obejmuje też Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Tutaj drugie miejsce należy do Państwowej Szkoła Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Na 20. miejscu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Należy zaznaczyć, że większość lubelskich uczelni wyższych w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 zaliczyła spadek. Przy opracowywaniu rankingu pod uwagę brane są różne kryteria m.in. efektywność naukowa, pozycja absolwentów na rynku pracy, umiędzynarodowienie studiów, potencjał naukowy, prestiż, innowacyjność i warunki kształcenia. W edukacji podążanie za nowymi trendami jest ważne by nie zostać w tyle. Publikacja Rankingu Szkół Wyższych z pewnością mobilizuje do zdrową konkurencji miedzy uczelniami.