Uczelnie i studia w Lublinie – jakie uczelnie w Lublinie?

Lublin często określany jest jako miasto studentów i całkiem słusznie. W roku akademickim 2019/2020 w Lublinie studiowało łącznie 62 tysiące studentów! Zobaczcie jakie główne uniwersytety mieszczą się w naszym mieście.

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie