Rynek pracy na lubelszczyźnie

Województwo lubelskie jest regionem słabo rozwiniętym przemysłowo. Najważniejszą gałęzią lubelskiej gospodarki jest rolnictwo w tym rolnictwo ekologiczne. Na Lubelszczyźnie znaczące miejsce zajmuje przemysł spożywczy w tym owocowo – warzywny, cukrowniczy, mleczarski, młynarski, piwowarski czy tytoniowy. Poza sektorem rolno-spożywczym ważne miejsce zajmuje również górnictwo. W lubelskim działa kopalnia węgla kamiennego Bogdanka. 

Do głównych pracodawców w województwie lubelskim należą: Emperia holding, Black Red White, Polimex Mostostal, Genpact Poland, Lubelski Węgiel Bogdanka, Lubella, Sipma, Zakłady Azotowe Puławy, Łmeat, Herbapol, Pol – Skone, Pzl Świdnik, Nałęczowianka, Perła, Stock.

Zawodami deficytowymi w województwie Lubelskim m.in. są: ankieterzy, kierownicy do spraw finansowych, rzeczoznawcy, sekretarze prawni, robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt, lekarze weterynarii specjaliści, kierownicy biura, spedytorzy, operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich, magazynierzy, agenci sprzedaży bezpośredniej, księgowi, administratorzy systemów komputerowych, specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

Z kolei zawodami nadwyżkowymi w województwie Lubelskim są: specjaliści do spraw ochrony środowiska, piekarze, cukiernicy, fryzjerzy, inżynierowie elektrycy, dekarze, tapicerzy, hydraulicy i monterzy rurociągów, adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy, pracownicy świadczący usługi na ulicy, operatorzy edytorów tekstu, aktorzy, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz migracje Polaków w poszukiwaniu pracy za granicą spowodowały, że pracodawcy mają problem z obsadzeniem wakatów w swoich firmach. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji jest zatrudnienie pracowników ze Wschodu głównie obywateli z Ukrainy. Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów zarobkowych w Polsce zwłaszcza na Lubelszczyźnie. 

Jaki jest los absolwentów szkół wyższych na Lubelszczyźnie ? Co drugi student przy wyborze kierunku nie wie o popycie na zawody. Kierunek studiów najchętniej zmieniliby absolwenci kierunków rolniczych, leśnych, ogrodniczych, rybackich natomiast najrzadziej absolwenci kierunków informatycznych. 2/3 badanych przyznało, że musiało nabyć nowe kwalifikacje a 58% badanych przyznało, że jest niskie zapotrzebowanie na absolwentów ich kierunku. Pracujący absolwenci przyznali, że warunkami uzyskania ich pracy było uzupełnienie, przekwalifikowanie, dyspozycyjność oraz dostosowanie się do różnych godzin pracy.