Rynek pracy na lubelszczyźnie

Informacje

Województwo lubelskie jest regionem słabo rozwiniętym przemysłowo. Najważniejszą gałęzią lubelskiej gospodarki jest rolnictwo w tym rolnictwo ekologiczne. Na Lubelszczyźnie znaczące miejsce zajmuje przemysł spożywczy w tym owocowo – warzywny, cukrowniczy, mleczarski, młynarski, piwowarski czy tytoniowy. Poza sektorem rolno-spożywczym ważne miejsce zajmuje również górnictwo. W lubelskim działa kopalnia węgla kamiennego Bogdanka. 

Do głównych pracodawców w województwie lubelskim należą: Emperia holding, Black Red White, Polimex Mostostal, Genpact Poland, Lubelski Węgiel Bogdanka, Lubella, Sipma, Zakłady Azotowe Puławy, Łmeat, Herbapol, Pol – Skone, Pzl Świdnik, Nałęczowianka, Perła, Stock.

Zawodami deficytowymi w województwie Lubelskim m.in. są: ankieterzy, kierownicy do spraw finansowych, rzeczoznawcy, sekretarze prawni, robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt, lekarze weterynarii specjaliści, kierownicy biura, spedytorzy, operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich, magazynierzy, agenci sprzedaży bezpośredniej, księgowi, administratorzy systemów komputerowych, specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

Z kolei zawodami nadwyżkowymi w województwie Lubelskim są: specjaliści do spraw ochrony środowiska, piekarze, cukiernicy, fryzjerzy, inżynierowie elektrycy, dekarze, tapicerzy, hydraulicy i monterzy rurociągów, adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy, pracownicy świadczący usługi na ulicy, operatorzy edytorów tekstu, aktorzy, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz migracje Polaków w poszukiwaniu pracy za granicą spowodowały, że pracodawcy mają problem z obsadzeniem wakatów w swoich firmach. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji jest zatrudnienie pracowników ze Wschodu głównie obywateli z Ukrainy. Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów zarobkowych w Polsce zwłaszcza na Lubelszczyźnie. 

Jaki jest los absolwentów szkół wyższych na Lubelszczyźnie ? Co drugi student przy wyborze kierunku nie wie o popycie na zawody. Kierunek studiów najchętniej zmieniliby absolwenci kierunków rolniczych, leśnych, ogrodniczych, rybackich natomiast najrzadziej absolwenci kierunków informatycznych. 2/3 badanych przyznało, że musiało nabyć nowe kwalifikacje a 58% badanych przyznało, że jest niskie zapotrzebowanie na absolwentów ich kierunku. Pracujący absolwenci przyznali, że warunkami uzyskania ich pracy było uzupełnienie, przekwalifikowanie, dyspozycyjność oraz dostosowanie się do różnych godzin pracy. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *